POLSTIM
2022

XXXIII Konferencja Sekcji Rytmu Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

Katowice    19-21 maja 2022 r.

POLSTIM 2022

Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Konferencji POLSTIM 2022.

Zarząd Sekcji Rytmu Serca oraz Komitet Organizacyjny Konferencji dołożą wszelkich starań, aby XXXIII Konferencja POLSTIM odbyła się tym razem stacjonarnie, zgodnie z planem w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i była tradycyjnie okazją do spotkania naszego środowiska.

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji zwracamy się do Państwa z zaproszeniem i prośbą o nadsyłanie propozycji sesji.  

Oprócz tradycyjnych sesji, takich jak: sesje dydaktyczne, focus czy pro-contra, planujemy zorganizowanie maratonu przypadków klinicznych. Uprzejmie prosimy, aby do zgłoszonych przypadków dołączyć krótki, jednozdaniowy opis i uzasadnienie istotności/ unikalności problemu, którego przykładem jest zgłaszany przypadek. Przewidywany czas prezentacji nie będzie przekraczał 7 minut.

Szczególnie serdecznie zapraszamy również do stworzenia swoich sesji od lat współpracujące z nami: Asocjację Niewydolności Serca, Asocjację Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcję Pielęgniarek i Techników Medycznych oraz Klub 30.

Przypominamy, że zgłaszanie propozycji sesji jest możliwe WYŁĄCZNIE drogą systemu abstraktowego PTK. Prosimy, aby tytuły proponowanych sesji i wykładów podawać również w języku angielskim. Przypominamy o obowiązku uzyskania wstępnej zgody od proponowanych wykładowców oraz prosimy o podanie aktualnej afiliacji i adresu e-mailowego proponowanych prelegentów.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania propozycji sesji to 31 stycznia 2022 roku. Jest to termin ostateczny, po którym propozycje nie będą mogły być przyjmowane przez Komitet Naukowy.

Serdecznie zapraszamy także do zgłaszania abstraktów prac naukowych – termin ich nadsyłania to 30 marca 2022 roku.

Z wyrazami szacunku,

 

dr hab. n. med. Maciej Kempa
przewodniczący SRS PTK 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski
przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji POLSTIM 2022

dr hab. n. med. Adam Sokal - przewodniczący-elekt SRS PTK
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji POLSTIM 2022

Komitet Naukowy

Prof  dr hab. n. med. Andrzej Przybylski - Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr hab. n. med. Maciej Kempa – Przewodniczący SRS PTK

Prof. dr hab. n. med. Marek Jastrzębski

Dr hab. n. med. Adam Sokal

Dr n. med. Janusz Romanek

Prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza

Dr n. med. Szymon Budrejko

Dr n. med Marcin Witkowski

Dr n. med Paweł Życiński

Komitet Organizacyjny

Dr hab. n. med. Adam Sokal - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Michał Mazurek

Dr hab. n. med. Rafał Młynarski

Dr n. med. Jakub Gumprecht

Dr n. med. Agnieszka Kotalczyk

Dr n. med. Stanisław Morawski

Dr n. med. Artur Filipecki

Dr n. med Krzysztof Myrda

Certyfikat Infarma

Oferta dla sponsorów

Informacje dla sponsorówPobierz ofertę (plik .PDF)

 

Patronat

Patronat Honorowy

Złoci Sponsorzy

Srebrni Sponsorzy

Miejsce konferencji

Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice